Oferta

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych.

Konsultacja/sesja terapeutyczna – 50 minut.

Konsultacje

Zazwyczaj pierwsze lub do trzech pierwszych spotkań, podczas których definiujemy obszar i model naszej pracy. Spotkania te służą też temu, abyś mógł mnie poznać i zobaczyć czy chcesz ze mną pracować.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu, zgłaszanego przez osobę (np. rozstanie, gwałtowna zmiana, choroba)

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Spotkania mogą trwać od paru miesięcy do paru lat. Jej celem jest zrozumienie siebie, tego co przeżywasz, tego co czujesz i tego co Cię ogranicza. Jej celem jest wprowadzenie zmian w różnych obszarach Twojego życia, tak abyś mógł  je pełniej przeżywać.

Konsultacje psychosomatyczne

Zajmujemy się na nich Twoim stresem oraz tym w jaki sposób stres wpływa na Twoje zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Spotkanie ma charakter psychoedukacyjny i warsztatowy. Oprócz solidnej porcji wiedzy, daję też narzędzia w postaci technik oddechowych, relaksacyjnych oraz medytacyjnych.

W Górę